ΣΚΟΠΟΙ

1. Η μελέτη ανάπτυξη και προώθηση των αρχών και μεθόδων της ομοιοπαθητικής επιστήμης σε παγκόσμιο επίπεδο.

2. Η διάδοση της ομοιοπαθητικής επιστήμης και της θεραπείας που προσφέρει σε ασθενείς.

3. Η εκπαίδευση ιατρών και η ανταλλαγή πληροφοριών για τις κλινικές εφαρμογές της ομοιοπαθητικής και η συνεργασία του σωματείου για τον ίδιο λόγο με Πανεπιστήμια, Επιστημονικές Εταιρείες και ιδιώτες σχετικής ειδικότητος και συναφών ενδιαφερόντων.

ΜΕΣΑ

1. Η χρηματοδότηση ερευνών για την ομοιοπαθητική μέσω των πόρων του σωματείου.

2. Η οικονομική υποστήριξη επιστημόνων που διεξάγουν σχετικές έρευνες.

3. Η δημιουργία σεμιναρίων πανεπιστημιακού επιπέδου στην ομοιοπαθητική.

4. Η δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών και δεδομένων, όπου θα εμπεριέχονται τα αποτελέσματα των ερευνών στους ανωτέρω τομείς, στην οποία θα έχουν πρόσβαση τα μέλη του σωματείου.

5. Να συνεργασθεί σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της έρευνας, των κλινικών εφαρμογών, της αξιολόγησης αυτών και της ανταλλαγής πληροφοριών με επιστήμονες, Νοσοκομεία, Δημόσιες Αρχές, παρέχοντάς τους τις πληροφορίες και τα δεδομένα των ερευνών που έχει στην κατοχή του στον τομέα των θεραπευτικών ιδιοτήτων της ομοιοπαθητικής.

6. Να συνεργαστεί για τους ίδιους λόγους με άλλα σωματεία και ενώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατάλογοι Προϊόντων