ΕΣΣΕΝΤΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤ.ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 37,  15125 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΦΜ 800901406  , ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ