Η λίθοθεραπεία είναι μιά μέθοδος που χρησιμοποιεί γιά θεραπευτικό σκοπό, τα μέταλλα και τους βράχους τους οποίους αποσπά από το φυσικό τους περιβάλλον. Το υλικό αυτό αραιώνεται διαλυόμενο σε ελάχιστες δόσεις, σύμφωνα με τις επίσημες μεθόδους.

Η λιθοθεραπευτική μέθοδος ξεχειλισμένη από την ιστορική χρησιμοποίηση των βράχων στην θεραπευτική, περνά σήμερα στην κλασική χρήση της ολιγομεταλλοθεραπείας.

Οι βράχοι και τα μέταλλα τα λιθοθεραπευτικά, παρουσιάζονται σε πολύ χαμηλές διαλύσεις της τάξεως μέχρι και του 0,1 μg, αφού πρώτα έχει προηγηθεί διαδοχική trituration.

Χορηγούνται, κυρίως, σε ampoules buvables δόσεως 1 ml, γιά τους λόγους ότι, λόγω προελεύσεως πρέπει να προηγηθεί αποστείρωση η οποία και να διατηρηθεί και διότι η απορρόφηση πρέπει να γίνεται υπογλώσσια. Οι αραιώσεις διατηρούνται στα δυνατότερα χαμηλά επίπεδα, έτσι που η συμπύκνωση μετά τις triturations να είναι σε μετρούμενα επίπεδα, πράγμα που θα επιτρέψει στα συστατικά, να έχουν μιά δράση αρχέτυπο, διαρκή και βαθιά.

Οι λόγοι που οδηγούν και στην λιθοθεραπεία, ξεκινουν, κυρίως, από το γεγονός ότι, γεοπαθολογικές μελέτες δείχνουν ότι αρκετές παθήσεις παρουσιάζουν συχνότητες ανάλογα με την γεωλογική σύνθεση της περιοχής στην οποία ζούν οι ασθενείς.

Όπως π.χ. σε περιοχές με έδαφος γρανιτικό, όπως στην Βρετάνη, ο αριθμός των καρκίνων είναι μεγαλύτερος του μέσου όρου. Μικρότερος δε από τον μέσο όρο σε περιοχές με έδαφος δολομίτου.

Πέραν αυτών όμως και η ομοιοπαθητική έχει να αποδείξει περιστατικά επιδείνωσης ή βελτίωσης των διαφόρων παθολογικών συμπτωμάτων ανάλογα με τις γεωγραφικές θέσεις. Ένα φάρμακο όπως το Luesinum είναι βελτιωτικό στο βουνό, επιβαρυντικό στην θάλασσα. Το medorrhinum έχει την αντίστροφο ιδιαιτερότητα της βελτίωσης στην θάλασσα και της επιδείνωσης στο βουνό. Όπως θά πρέπει δε να είναι γνωστο σε όλους τους ομοιοπαθητικούς, ο Foubister απέδειξε ότι 50% από τις περιπτώσεις Natrium Muriaticum επιδεινώνονται στην θάλασσα, 50% στο βουνό.

Η παραδοσιακή κινεζική βελονοθεραπεία υπολογίζει αυτή την γέωπαθολογία. Πολύ δε περισσότερο η επίσημη ιατρική.

Μέσα στην σημερινή πραγματικότητα της ελεγχόμενης εφαρμογής των επιστημονικών γνώσεων, γεννάται μιά απλή ερώτηση: γιατί να επιλέγωμε ολικούς βράχους στην θέση των δυναμένων να απομονωθούν και να καθαρισθούν μετάλλων και μεταλλοειδών;

Γιατί να μην χρησιμοποιούμε τα μεταλλικά άλατα χημικώς καθαρά, όπως πχ τα άλατα Schuessler;

Η απάντηση είναι ότι ο σημερινός επιστήμων δεν ζητά αυτά τα μέταλλα, αυτά τα μεταλλοειδή, αυτά τα μεταλλικά άλατα, απομεμονωμένα, αλλά να αποτελούν μέρος του γεωλογικού των “τότουμ”, του γεωλογικού των συνόλου.

Ο σημερινός επιστήμων τα ζητά στην φυσική τους ολότητα, όπως συμβαίνει με την ολότητα του οργάνου ή των ιστών του ζώου στην οργανοθεραπεία ή με αυτή του φυτού που αναγράφεται στην φυτοθεραπεία.

Το “τότουμ”, το όλον, έχει μιά δράση της οποίας η αξιολόγηση ξεπερνά αυτή του απομονωμένου δραστικού συστατικού.

Το εκχύλισμα του ολικού φυτού π.χ. αποτελεί φυσικό μίγμα δραστικών ουσιών όπως αλκαλοειδή, γλυκοσίδες φλαβονοειδή, ανθρακινόνεςκλπ, που πραγματοποιούν μιά δυναμική συνεργικότητα των διαφόρων φυτικών ουσιών που εμπερικλείονται στο φυτό, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα απομονωμένο δραστικό στοιχείο.

Γιά να το διαπιστώσετε αυτό δεν έχετε παρά στην θέση του ολικού ακατέργαστου εκχυλίσματος, να βάλετε ένα προϊόν συνθέσεως με την εικόνα ενός από τα δραστικά του φυτού.

Το ολικό ακατέργαστο εκχύλισμα της δακτυλίτιδος, δρά πολύ καλύτερα από την digitaline και του κολχικού από την colchicine.

Δρά δε σε δόσεις μικρότερες από τις κατεργασμένες μορφές, πράγμα που εξασφαλίζει την απουσία δευτερευόντων αποτελεσμάτων.

Έτσι, λοιπόν, οι επιστήμονεςοδηγήθηκαν στο γεγονός (το οποίον ήλεγξαν και τεκμηρίωσαν) ότι ένα “τότουμ” μεταλλικό δρά ταχύτερα και εις βάθος, απ’ ότι ένα απομονωμένο άλας.

Το μεγαλύτερο μέρος των μετάλλων που χαρακτηρίζουν τα λιθοθεραπευτικά φάρμακα, περιλαμβάνονται εκεί μέσα στον αρχέγονο βράχο τους γιά να συμπληρώσουν το θεραπευτικό τους πλάνο, βάσει του γεωλογικού τοιούτου.

Στα φαρμακεία Ι.& Χ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥυπάρχουν όλα τα λιθοθεραπευτικά προϊόντα, όπως αναφέρονται παρακάτω και παρέχονται στην μοναδική τους μορφή [διαλύματα γιά την παραγωγή Ampoules Buvables]

 


 

Κατάλογος Eνεργοποιημένων διαλυμάτων και φαρμακευτικών μορφών για την Λιθοθεραπεία

 

ADULAIRE

K(Al-Si2O3)

8 D

APATITE

Ca5(PO4)3-OH,F,Cl

8 D

ARGENT NATIF

Ag

8 D

AZURITE

Cu3CO3(OH)2

8 D

BARYTINE

BaSO4

8 D

BAUXITE

Al(OH)2

8 D

BETAFITE

Ur,Ti,Ni

8 D

BLENDE

SZn

8 D

BORNITE

Cu5FeS4

8 D

CALCAIRES DE VERSAILLES

CaCO3

8 D

CELESTITE

SrSO4

8 D

CHALCOPYRITE AUR.

Cu-Fe-S-Au

8 D

CONGLOMERAT

Pudingue

8 D

DIOPSIDE

Mg,Fe

8 D

DOLOMITE

[CaMg(CO3)2]

8 D

ERYTHRITE

(Co-Ni)3(AsO4)2,8H2O

8 D

FELDSPATH QUADRATIIQUE

CaAlSi3O3

8 D

FLUORITE

CaF

8 D

GALENE

PbS

8 D

GARNIERITE

Mg-Si-Ni

8 D

GLAUCONIE

Si-Fe-Al-Mg-K

8 D

GRANITE

Quarz 30%

8 D

GRAPHITE

C

8 D

GRES ROSE

Roche

8 D

HEMATITE

Fe2O3

8 D

IODARGYRITE

JAg

8 D

JASPE VERT

SiO2-Cu, Mg

8 D

LAZULITE

(Mg,Fe)Al2(PO4)2(OH)2

8 D

LEPIDOLITE

K2Ki3Al4Si7O21(OH,Fe)3

8 D

MARBRE SACCHAROIDE

CaCO3

8 D

MONAZITE

(Ce,La,Th)PO4

8 D

OBSIDIENNE

Lave (Si)

8 D

OR NATIF

Au

8 D

ORPIMENT

(As-S)-As2S3

8 D

PYRITE DE FER

FeS2

8 D

PYROLUZITE

(Mn)-MnO2

8 D

RHODONITE

(Mn,Fe,Ca)SiO3

8 D

SEL GEMMAE

NaCl (gemmo)

8 D

SOUFRE NATIF

S

8 D

STIBINE

(Sb)-Sb2S3

8 D

TOURMALINE LITHIQUE

Oxides Li,B,Al,Si,Na & F

8 D

TRACHYTE

Lave

8 D

ULEXITE

(B)-NaCaB5O9,8H2O

8 D